Projekt obuhvaća provedbu 2 vrste podaktivnosti za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo: postavljanje sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca te dodavanje stroja sa pripadajućom nastavcima u proizvodni proces za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa. Provedbom projekta smanjuje se količina isporučene energije za 51,01% te se smanjuje udio korištene primarne sirovine po jedinici proizvoda za 10,88%. 

Provedba projekta ima najznačajniji učinak upravo na Prijavitelja, koji je kroz izgradnju integrirane fotonaponske sunčane elektrane osigurao velike količine energije potrebne za proizvodni proces te na taj način smanjio ovisnost o distribucijskoj mreži. Dodavanje stroja za brizganje sa pripadajućim nastavcima u proizvodni proces povećava se količina proizvedenih proizvoda od reciklata u projektnoj cjelini. Doprinosi je vidljiv u smanjenju emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanje energetske učinkovitosti, poboljšanju proizvodnih procesa i uvođenje obnovljivih izvora energije te uporabi sekundarnih sirovina u proizvodnom procesu, odnosno povećanju količine PVC otpada koji će se koristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnji.

Ukupna vrijednost je 309.663,27 EUR od čega je prihvatljivo 153.178,48 EUR, 116.673,68 EUR je financirano bespovratnim sredstvima Europske unije.