Naziv Jedinica Pakiranje
100 x 44 x 1 mm 100 kom 500 kom
100 x 44 x 2 mm 100 kom 500 kom
100 x 44 x 3 mm 100 kom 500 kom
100 x 44 x 4 mm 100 kom 500 kom
100 x 44 x 5 mm 100 kom 500 kom
100 x 44 x 6 mm 100 kom 500 kom

Želite više informacija o proizvodu?