Naziv Jedinica Pakiranje
100 x 40 x 1 mm 100 kom 1000 kom
100 x 40 x 2 mm 100 kom 1000 kom
100 x 40 x 3 mm 100 kom 1000 kom
100 x 40 x 4 mm 100 kom 1000 kom
100 x 40 x 5 mm 100 kom 1000 kom
100 x 40 x 6 mm 100 kom 1000 kom

Želite više informacija o proizvodu?